Ромите в България. Информационен справочник

Всеки, който се е опитвал да изследва, пише или разсъждава за състоянието на ромите в България, се е натъквал на нарастваща по обем, но по правило разпокъсана и често противоречива информация. Колко и кои са ромите – дали само тези, които се самоопределят като роми, или и тези, които някой друг определя като такива? Как събираме информация за ромите? A, Какъв е произходът на ромите? Какви са причините за тяхното тежко социалноикономическо положение? На какво се дължат формираните стереотипи спрямо тях? Какви са политиките на интеграция и кой носи отговорност за тяхното провеждане? Това са все въпроси с повишена трудност, които остават без еднозначен отговор и които правят разговора за ромите еднакво труден, както на експертно и политическо ниво, така и в контекста на ежедневието.

Втото издание на този справочник, макар и от 2008 г., не се опитва да даде окончателен отговор на тези въпроси, но продължава да е полезно и може да послужи за ориентир на всеки, озовал се в джунглата от информация за ромите в България.

Може да харесате още...