Проект: „Мотивация на млади роми за участие в публични политики на община Ботевград“

Представяме Ви резултатите от един от малките проекти по Фонд Активни граждани. В проекта си партнират местна неправителствена организация, община и медия и заедно преминават през трудностите, включително ограниченията по време на Ковид пандемията през 2021 г.

Място на изпълнение: Община Ботевград

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение: 01.09.2020 – 31.08.2021

Водеща организация: СНЦ „Местна Активна група – Ботевград“

Партньори: Община Ботевград; New Media Info“ EOOD

Резюме и резулттати:
Проектът се изпълнява от Местна активна група (МАГ) към Община Ботевград въз иснова на анализ на нужди в общината за работа с младите роми. Целта на проекта „Мотивация на млади роми за участие в публични политики на община Ботевград“, е да бъдат мотивирани минимум 15 млади хора от ромски произход, за идентифициране на проблеми и формулиране на решения и политики в община Ботевград. Екипът успява да включи като участници 18 младежите са на възраст от 16 до 29 години, които са ученици или студенти, от кварталите на Ботевград и селата Врачеш, Литаково, Трудовец, Скравена и Новачене. 

Сдружение „Местна активна група“ (МАГ) – Ботевград сформира група от 18 младежи по проект „Мотивация на млади роми за участие в публични политики на община Ботевград“.

През април 2021 г. е проведено тридневно обучение с участниците в проекта на тема: „Ромска култура и традиции“. „След всяка сесия се провеждаха дискусии с участниците, усещаше се как се е повишила мотивацията и самочувствието на младите роми, което е една и от нашите главни цели, които се стремим да постигнем“ разказват от екипа на проекта. През май 2021 г. е проведено следващо тридневно обучение на тема: „Правните аспекти на участието в публични политики“ и „Методи за оценка на нуждите на общностите и застъпничеството за посрещане на тези нужди“. Третият важен аспект в обучението е развитието на умения за застъпничество и за включване в процесите на формиране на младежки политики. В практическите занимания младежите имаха за задача да очертаят най-наболял проблем сред младите хора в ромските квартали на общината и като такъв проблем те очертаха употребата на наркотични вещества. Със съдействието на Община Ботевград и председателя на Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни граждани, екипът е успял да осигури провеждането на двудневно изнесено обучение за младите роми на тема: „Превенция на наркоманията сред младежите“.

По проекта са проведени 18 срещи с хора от обособените ромски квартали на територията на община Ботевград в шест населени места (гр. Ботевград, с. Врачеш, с. Трудовец, с. Скравена, с. Новачене, с. Литаково). По време на тези срещи младежите приложиха на практика получениет знания и с помощта на медиаторите и хората от ромските квартали дискутираха наболелите теми свързани с образование, здравеопазване, заетост, инфраструктура и култура.  След всяка среща младите роми правиха анализ и оценка на нуждите, след което изготвиха  предложения по всеки приоритет, на базата, по които се формулираха предложения до съответната институция за решение. Последва застъпническа кампания и срещи с институциите. Младежите имаха възможност освен да представят себе си и основните акценти от предложенията си, да се запознаят и с основните отговорности и дейностите на служителите в отделните институции (Общинска Администрация – Ботевград, Дирекция Социално подпомагане, Дирекция Бюро по  труда,Център за подкрепа на деца и техните семейства, кметове на кметства по населени места и др.).

„От проведената застъпническа кампания получихме добри отзиви и подкрепа за нашите предложения от институциите, което даде зелена светлина на младежите да входират изготвеното предложение в деловодството на община Ботевград. Предложението засяга пряко бюджета на община Ботевград за 2022 г.“

„Един от най-важните резултати, които успяхме да постигнем е, че въпреки всичко събрахме 18 млади хора, които получиха необходимите знания и умения за участие в общински политики на община Ботевград. Това не се случи толкова лесно, колкото очаквахме и изводът, който можем да направим, е че работата с младежи е един сложен процес, които изисква доста добри умения за комуникация, търпение и толерантност.“

„Сдружение МАГ – Ботевград и екипът, които отговаря за изпълнението на проекта сме доволни от реализирането на всяка една дейност и още по-доволни от това, че наред със съпътстващите ни проблеми по време на проекта успяхме още по-добре да се сплотим и с общи усилия и разпределяне на отговорности да проведем всички планирани дейности макар и с известни закъснения.“

Размер на безвъзмездното финансиране: 6 284 евро

Лице за контакт: Иван Иванов
имейл: m.a.g.botevgrad2019@abv.bg
телефон: +359 886 856 399
адрес: гр. Ботевград 2140, ул. „Хан Аспарух“ 61

Свързани статии:

МАГ – Ботевград проведе обучение тема: „Превенция на наркоманиите сред младежите“

Сдружение МАГ осъществи обучение по проект „Мотивация на млади роми за участие в публични политики на община Ботевград“

Може да харесате още...