Проект: „Образователният театър, инструмент за подобрена информираност за изкуството и културата на ромския етнос в България“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: гр. Пловдив, гр. Лом

Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Период на изпълнение: 23.01.2023 – 30.04.2024

Водеща организация: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ДИМИТЪР ПЕШЕВ – 1998 г. – гр. Пловдив

Партньори: Фондация „Рома – Лом“

Резюме:
Цел на проекта е да подобри положението на ромското население в България, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения, капацитет и като път към образованието, както и да стимулира по-голямо социално сближаване в България чрез подобрено взаимно разбиране между мнозинството и културите на малцинствата с фокус върху ромите като двустранен процес.

Размер на безвъзмездното финансиране: 70,785.01 евро

Лице за контакт: Асен Карагьозов
имейл: asen_pl@abv.bg
телефон: +359 886253299
адрес: гр. Пловдив, п.к. 4006, ул. „Елба“3

Може да харесате още...